W Twoim koszyku jest pusto.
Co możesz teraz zrobić?

REGULAMIN KONKURSU DROŻDŻOWE.COM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Drożdżowe.com, ul. Błażeja 11a/14, 61-608 Poznań
2. Konkurs trwa do dnia 31.12.2022 r.
3. Zwycięzca zostanie wyłoniony w dniu 15.01.2023 r.
4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy umieszczać pod postem na naszym profilu na Facebooku.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego
fanpaga Drożdżowe na Facebooku.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) zapoznanie z niniejsszym regulaminem konkursu
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest spełnienie następujących warunków:
a) udostępnienie postu konkursowego
b) polubienie naszego fanpage na Facebooku
c) zaproszenie 3 znajomych
d) udzielenie odpowiediz na pytanie: które ciasto z naszej oferty wygląda najsmaczniej?
3. Nagrodą w Konkursie jest domowy chleb drożdżowy
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 15.01.2023 r.
6. Nagroda zostanie wysłana do Zdobywcy poprzez Kuriera InPost.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu wysłania nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.

Sprawdź, czym dostarczymy do Ciebie zamówienie

Twoje zamówienie dostarczymy FoodKurierem, Kurierem InPost lub do Paczkomatu InPost.
Podczas składania zamówienia wybierz dogodną dla siebie formę wysyłki :)

Masz pytania odnośnie wysyłki? Wyślij zapytanie do Pana Drożdżowego

Niestety, Pan Drożdżowy nie dostarczy ciasta do wskazanej miejscowości 😔

Ale nie martw się! Napisz mu wiadomość na adres zamowienia@drozdzowe.com. Postara się znaleźć jakieś rozwiązanie!

Tak, Pan Drożdżowy dowiezie do Ciebie ciasto! 😎